Polski producent maszyn rolniczych
oraz części zamiennych

Pielniko - obsypniki

Pielniko - obsypnik przeznaczony jest do prac pielęgnacyjnych międzyrzędzi w uprawie ziemniaków. Podstawową funkcją pielniko - obsypnika jest podsypywanie i spulchnianie redlin w uprawie ziemniaków, a także przysypywanie ziemniaków sadzonych ręcznie. Możliwe jest zastosowanie pielniko - obsypnika do pielenia upraw międzyrzędowych po uprzednim przestawieniui gęsiostopki w miejsce korpusu obsypującego (a korpusu w miejsce gęsiostopki). Maszyna przeznaczona jest dla małych i średnich gospodarstw indywidualnych i może współpracować z ciągnikami minimum klasy 0,6 oraz minimum klasy 0,9.